Schaalvergroting is onvermijdelijk
Arie Janson

Mijn naam is Arie Janson.

Ik ben 54 jaar en woon in Piershil.

Binnen de VVD ben ik afdelingsvoorzitter en voorzitter van het Regiobestuur VVD Hoeksche Waard.

Ik ben lid van de VVD en kandidaat voor de gemeenteraad omdat ik geloof in dat er iets moet gebeuren in dit land en in onze gemeente. Op landelijk niveau spelen er zware discussies maar ook bij ons in de gemeente en op het eiland zijn er onderwerpen waar een besluit over genomen moet worden en waar soms heel verschillend over gedacht wordt. Maar nietsdoen is geen optie.

Ik wil graag deel uitmaken van een maatschappij die uitgaat van de kracht van het individu, maar waar we rekening met een ander houden. Waar een vangnet is voor wie niet mee kan komen. In mijn beleving kan je de mate van beschaving van een maatschappij afleiden uit hoe zij omgaat met de zwakkeren van die maatschappij. En de hedendaagse verharding maakt mij soms wel bezorgd.

Naar mijn mening is schaalvergroting onvermijdelijk. Niet omdat de burgers dat zo graag willen of omdat ik graag wil wonen in een grote gemeente, maar omdat er een zo’n grote verzwaring qua taken en verantwoordelijkheden op ons afkomt dat dit niet meer op te brengen is voor een kleine gemeente. Er zal meer en intensiever samen gewerkt moeten worden om alles te kunnen doen en de burger dat te geven waar hij recht op heeft. Het is simpelweg niet meer op te brengen. En daarbij moeten we ook voorkomen dat er een nieuwe, oncontroleerbare bestuurslaag bijkomt. Kortom uitdagingen genoeg om ons de komende vier jaar weer mee bezig te houden.

Ik ben absoluut geen voorstander van Windenergie. In mijn idee is dit gesubsidieerde energie, maar volgens mij is er niet zo veel keuze. De fossiele energiebronnen zijn wij langzaam aan het uitputten of zijn bij gebruik daarvan enorm milieu belastend. En omdat we toch allemaal onze huidige levensstandaard willen behouden, zullen we toch naar een alternatief moeten. En windenergie is er daar één van.

Ik wens u veel wijsheid toe bij het maken van uw keuze, straks op 19 maart.

Arie Janson

Ik wil...
Lid worden van de VVD