Hoeksche Waard

Herindeling

In de raadsvergadering van 18 maart 2013 hebben alle gemeenteraden in de Hoeksche Waard gesproken over herindeling. De VVD fractie in de gemeente Korendijk heeft tegen het raadsvoorstel gestemd, maar is niet tegen herindeling!
Zoals opgenomen in ons verkiezingsprogramma zijn wij voorstander van verdergaande samenwerking in de Hoeksche Waard, maar wel vanuit sterke dorpen en dorpsverenigingen.

De VVD heeft tegen het voorstel gestemd omdat het voorstel 2 richtingen bevat: een vierde bestuurslaag, dus extra bureaucratie. Én een onderzoek naar herindeling. De VVD is tegen de extra bestuurslaag, en (onder voorwaarden) vóór herindeling. Om die reden hebben wij tegengestemd.

Lees meer hieronder:

Stemverklaring VVD raadsfractie

Bij de stemming over het ontwerpbesluit van de stuurgroep ERS bleek dat het voorstel in zijn geheel aangenomen diende te worden.

Er kon volgens de voorzitter, burgemeester Stoop, niet gestemd worden op onderdelen.
Op vraag van de VVD om het ontwerpbesluit op te delen, antwoordde de voorzitter dat iedereen dat wel wilde. Gestemd moest worden over het ontwerpbesluit in zijn geheel.

Zonder te vragen of iemand een stemverklaring wilde afleggen is, met spoed, tot stemming overgegaan.

Onze stemverklaring:

De VVD kan zich vinden in een traject dat in beginsel zou kunnen leiden tot herindeling. De VVD fractie ziet niets in een vierde bestuurslaag of regionale besluitvorming over majeure onderwerpen waarvoor de raad mandaten moet geven.

Om beide besluiten gelijktijdig uit te werken en in één voorstel voor besluitvorming voor te leggen voelt als gemanipuleerd worden in de richting van de dominante meerderheid.

De VVD betreurt het dat het ontwerpbesluit in zijn geheel moest worden aangenomen of afgewezen. Op onderdelen hadden we anders gestemd.

Het ontwerpbesluit in zijn geheel aannemen betekent stemmen voor onderzoek naar beide richtingen.

Met andere woorden"we geven de hete aardappel door".

AttachmentSize
Raadsvoorstel toekomst bestuurlijke samenwerking in de Hoeksche Waard.docx14.41 KB
Structuurvisie Hoekse Waard.pdf280.66 KB
Hoeksche Waard naar 2020.mht53.2 KB
Ik wil...
Lid worden van de VVD